วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553

ใบงานที่ 8

ให้ผู้เรียนสรุปรายงานจากกลุ่มที่ 9-10-11-12 ลงในบล็อกของผู้เรียนอย่างย่อ ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น